Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 17.03.

5. pôstna
nedeľa

7.00  K † syn Ľubomír,† manžel Michal a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † Monika Cagalová, za uzdravenie dcéry a za Božiu pomoc pre celú rodinu
18.30 Š † manžel Ivan Hrnek a žijúca rodina
Pondelok
18.03.

Vigília slávnosti 

7.00 Č

† manžel Jozef rodičia a starí rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu

18.30 K

† Františka Prikrylová (pohrebná)

Utorok
19.03.

Sv. Jozefa ženícha P. Márie
slávnosť

7.00 K

Poďakovanie za 60 rokov života a prosba o Božie požehnanie, ochranu Panny Márie,
sv. Jozefa pre rodinu

18.30 Š

† dcéra Lucia, súrodenci a rodičia z.o.s.

Streda
20.03.

7.00 Č

† rodiča z oboch strán, brat, a ostatná zosnulá rodina

17.30 K

† otcovia Jozef a Viliam a za Božie požehnanie pri výročí narodenia Gabriela, Mišky, Lucie, Juraja a Márie

Štvrtok
21.03.

 

7.00 K Za obrátenie v rodine
18.30 Š

Poďakovanie za dožitých 75 rokov života a poďakovanie za zdravie v rodine

Piatok
22.03.


7.00 K

Za obrátenie manžela Jána

18.30 Č

† bratia Peter a Pavol, manželka Mária a rodičia i starí rodičia z.o.s. a za Božiu pomoc pre živú rodinu

Sobota
23.03.

 Spoločná spoveď NM

9.30-12.00
13.30-16.00

7.00 Č

Za zdravie a dary DS pre celú rodinu

18.30

K

† Jaroslav Mitánek (1. výročie) 

Nedeľa
24.03. 

Palmová 
nedeľa
(Kvetná)
Nedeľa utrpenia Pána

7.00 K Poďakovanie za dar zdravia a Božie požehnanie do ďalších rokov
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

† manžel, rodičia z oboch strán a brat

18.30 Š

† manžel LudvikHerák (1. výročie)