Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 03.03.

3. pôstna
nedeľa

7.00  K Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Romana, manželku a deti
9.00 Č Za farníkov
11.00 Š † Mária Ščepková (1.výročie)a ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 K † Emil Gabriel
Pondelok
04.03.

7.00 K

Za zdravie a Božiu pomoc, dar živej viery pre manžela a syna

18.30 K

Emília Heráková (pohrebná)

Utorok
05.03.

7.00 Č

Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 85 rokov života a prosba o ďalšie Božie požehnanie

18.30 K

Poďakovanie za 80 rokov života a prosba o Božiu pomoc pre deti a celú živú rodinu

Streda
06.03.

7.00 Č

† Ján Sapáček a za Božiu pomoc pre živú rodinu

17.30 K

† Milan Maco

Štvrtok
07.03.

 

7.00 Č † manžel, rodičia z.o.s. a ostatní z rodiny
18.30 K

† Karol Dudik (10. výročie)

Piatok
08.03.


7.00 K

† manžel Manfred Helmle

18.30 Č † manžel Vlado celá rodina Kopasová, Naďová a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Sobota
09.03.

7.00 K

Za živých a † členov ružencového bratstva a za   dobrodincov chrámu

18.30

Č

† rodičia Rudolf a Veronika a za ochranu Panny Márie pre živú rodinu

Nedeľa
10.03. 

4. pôstna
nedeľa
NEDEĽA RADOSTI

7.00 P † Marta Tinková (1. výročie)
9.00 K Za farníkov
11.00 K

† manžel, ostatní zosnulí  z rodiny

18.30 Š

† Michal a Elena, rodičia Nemcoví a ostatní príbuzní