Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 25.02.

2. pôstna
nedeľa

7.00  Š † Pavol a Mária Šimlovičoví a za Božiu pomoc pre živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † rodičia z.o.s.
18.30 K † Jozefína Hodálová, rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
26.02.

7.00 K

† rodičia a ostatná zosnulá rodina

18.30 Č

† Emília Vaňáková (1. výročie) a † manžel Imrich

Utorok
27.02.

7.00 Š

Za posilu, uzdravenie a oslobodenie pre Juditu a za obrátenie Edity

18.30 K

† Mária Jarošová, † rodičia z.o.s.

Streda
28.02.

7.00 Š

† Milan Kucharovič (1. výročie)

17.30 K

† Emília a Johana a za Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre matku

Štvrtok
29.02.

 

7.00 Č Za Božiu pomoc pre Igora a rodinu
18.30 Š

Za Božie požehnanie, zdravie pre vnučku Kristínku

Piatok
01.03.

 Prvý piatok

7.00 Č

† Jozef a Emília Hargašoví, syn Jozef, Mikuláš a Mária Struhároví, zať Jaroslav a za Božie požehnanie pre živú rodinu

18.30 K † rodičia Janegoví, rodina Gabašová a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Sobota
02.03.

 Fatimská sobota

7.00 Č

Na úmysel celebranta

18.30

Š

† Anna Stachová (pohrebná)

Nedeľa
03.03. 

3. pôstna
nedeľa

7.00 K Za zdravie a Božiu pomoc pre syna Romana, manželku a deti
9.00 Č Za farníkov
11.00 Š

† Mária Ščepková (1.výročie)a ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie pre živú rodinu

18.30 K

† Emil Gabriel