Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 04.02.

5. nedeľa
v cezročnom období

7.00  K Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † brat a rodičia z oboch strán
18.30 Š † kňaz Jozef Havran
Pondelok
05.02.

Sv. Agáty,
panny a mučenice
spomienka

7.00 K

Za zdravie a Božie požehnanie pre otca

18.30 K

† Eva Mináriková, rodičia a brat(pohrebná)

Utorok
06.02.

 Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

7.00 P

Poďakovanie za dožitých 87 rokov života

18.30 K

† manželia Nemšákoví

Streda
07.02.

 

7.00 Š

† sestry Oľga, Ľudmila, švagor Miroslav a rodičia z oboch strán

17.30 K

† rodičia, starí rodičia a ostatná † rodina

Štvrtok
08.02.

7.00 P † Mária a Štefan Jamboroví
18.30 Š

† manželia Augustín a Agnesa, ich rodičia a súrodenci a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Piatok
09.02.

 


7.00 K

Za Božiu pomoc pre Igora a rodinu

18.30 K † Albín Kubala, Miroslav Kubala

Sobota
10.02.

Sv. Školastiky, panny
spomienka

 

7.00 K

Za živých a † členov ružencového bratstva a za   dobrodincov chrámu

18.30

Š

Za Božiu pomoc a požehnanie rodín Marcela a Adriána Luščíka a rodiny Ušiakovej

Nedeľa
11.02. 

6. nedeľa
v cezročnom období

7.00 K † Anna Piskláková
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

† manžel Pavol a zosnulí členovia rodiny Mihálkovej a Gonovej a za ochranu Panny Márie pre deti s rodinami

18.30 Š

† manžel Jozef a rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu