Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
 07.01.

2. nedeľa po Narodení Pána
Krst Krista Pánai

7.00  K Za zdravie a dary Ducha Svätého pre deti, vnúčatá, pravnúčatá a za Božie požehnanie pre ostatnú živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Anna Kudlíková a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Š † rodičia Jozef a Štefánia
Pondelok
08.01.

 Bl. Titus Zeman, kňaz a mučeník

7.00 P

† Rozália Janisková

18.30 K

† Robert Roman (pohrebná)

Utorok
09.01.

7.00 K

† rodina Ondrejíčková a prosba o Dary Ducha Svätého pre dcéru

18.30 Š

† manžel a rodičia

Streda
10.01.

7.00 K

Za duše v očistci

17.30 K † Viliam Kolník, manželka Marta a rodičia

Štvrtok
11.01.

7.00 K kňaz Martin
18.30 Š

† rodičia, starí rodičia, sestry, švagor a za dary Ducha Svätého pre živú rodinu

Piatok
12.01.


7.00 Š

† manžel Ján, syn Ján, zať, rodičia z oboch strán a za Božiu pomoc pre živú rodinu

18.30 Č † milovaní rodičia Mária a Ján Luščíkoví

Sobota
13.01.

 Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu

Ľubovoľná spomienka

7.00 Č

Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu

18.30

K

Prosba o Božie požehnanie, zdravie pre Jakuba a celú rodinu
Nedeľa
14.01. 

2. nedeľa
v cezročnom období

7.00 K † Karol, Emília a Róbert
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

† brat a rodičia z.o.s.

18.30 Š † rodičia Peter a Mária, starí rodičia z oboch strán a brat Jozef