Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
31.12.

1. nedeľa po Narodení Pána
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
sviatok
vigília slávnosti

7.00  K † manželka Anna  (1. výročie)
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za skoré uzdravenie pre Evičku
17.00 Č † Jozef a Mária Kufeloví a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu (ďakovná pobožnosť na konci roka)
Pondelok
01.01.

Panny Márie Bohorodičky

slávnosť

Nový rok 2024

7.00 K

Za zdravie a Božiu pomoc pri operácii pre Luciu

9.00 K Za farníkov
11.00 Č

Za naše mesto

16.00 Č Za našu farnosť  (v kaplnke P.Márie Bohorodičky)
18.30 Š

† brat Pavol a švagor Pavol

Utorok
02.01.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Spomienka

7.00 Š

† manželka a † mama a za Božie požehnanie pre syna

18.30 Č

† rodičia, starí rodičia, brat Ján a Miroslav a sestra Marta

Streda
03.01.

Najsvätejšieho
mena Ježiš
ľub. spomienka

7.00 Č

† manžel, rodičia a sestra

17.30 Š † rodina Kadlecová, Slováčková a Július

Štvrtok
04.01.

7.00 K † Ján a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Š

† manželia Kališoví

Piatok
05.01.


7.00 Š

† Rudolf Lacko, rodičia a súrodenci

18.30 K † Mária, synovec Andrej a rodičia (vigília slávnosti)

Sobota
06.01.

Slávnosť
Zjavenia Pána
( Troch kráľov )

7.00 K † manžel Melicher, rodičia Kovencoví a Kulichoví, brat a svat a prosba o Božiu požehnanie pre rodinu Kulichovú
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † manžel, sestry, švagrovia a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30

Š

† manžel Milan, syn Peter a za Božiu pomoc pre živú rodinu
Nedeľa
07.01. 

2. nedeľa po Narodení Pána
Krst Krista Pána

7.00 K Za zdravie a dary Ducha Svätého pre deti, vnúčatá, pravnúčatá a za Božie požehnanie pre ostatnú živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K

† Anna Kudlíková a za Božie požehnanie pre živú rodinu 

18.30 Š † rodičia Jozef a Štefánia