Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
24.12.

4. adventná
nedeľa

Štedrý deň

7.00  K † dekan Jozef Gábriš
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † manžel Ján, rodičia Juraj a Mária a sestra Jarka
16.00 Š † rodičia z.o.s., brat a švagor, za Božie požehnanie pre ostatnú rodinu (Vigília slávnosti)
24.00 Č Na úmysel celebranta (Polnočná)
Pondelok
25.12.

NARODENIE PÁNA

slávnosť

7.00 Š

Prosba za zdravie a pomoc Božiu v manželstve

9.00 Č Za farníkov
11.00 K

Poďakovanie Pánu Bohu za v zdraví dožitý a požehnaný rok a prosba za zdravie pre celú rodinu, za Božie požehnanie a milosti, za ochranu Panny Márie a za dary Ducha Svätého pre celú rodinu v novom roku a za duše v očistci (požehnanie koledníkovDobrej Noviny)

18.30 K

† rodina Kuchtová, Stašáková, Pagáčová a pomoc v chorobe pre matku

Utorok
26.12.

Sv. Štefana, prvého mučeníka

sviatok

7.00 K

Za zdravie a Božie požehnanie pre Miriam

9.00 K Za obrátenie manžela, za † rodinu Pavlíkovú, Štedrovú, Durcovú a Kováčikovú
11.00 Č † brat Pavel Ševčík
18.30 Š

† Ladislav a Helena Atalovičoví, Roman Draško, a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu 

Streda
27.12.

Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
sviatok

7.00 K

† rodičia Jaromír a Viktória Vavrincoví a za Božie požehnanie, zdravie pre živú rodinu

17.30 Š † Stanislav Bajza

Štvrtok
28.12.

Sv. Neviniatok, mučeníkov,
sviatok

7.00 Č † Marika Ševčíková (pohrebná)
18.30 K

† Ján Daniel

Piatok
29.12.


7.00 Š

Michaela a Juraj, za Božiu pomoc pre nich (vnúčatá)

18.30 Č † rodičia a starí rodičia a sestra Anna a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Sobota
30.12.

7.00 Č † Anna Dedíčová (15. výročie)
18.30

K

† z rodiny a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu
Nedeľa
31.12. 

1. nedeľa po Narodení Pána
Svätej Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
sviatok
vigília slávnosti

7.00 K † manželka Anna  (1. výročie)
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za skoré uzdravenie pre Evičku
17.00 Č † Jozef a Mária Kufeloví a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu (ďakovná pobožnosť na konci roka)