Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
17.12.

3. adventná
nedeľa
nedeľa Gaudete

7.00  Š † manžel Ján Reňák a rodičia z oboch strán
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † rodičia Janiskoví
18.30 P † Michal Bilik a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu
Pondelok
18.12.

7.00 Š

† Jozef Tatranský, súrodenci a rodičia

18.30 Č

† Rudolf Šustek (pohrebná)

Utorok
19.12.

7.00 K

† rodičia Mihálkoví a za Božie požehnanie pre vnučku

18.30 Š

Na poďakovanie Pánu Bohu za Božie milosti pre rodinu Poliakovú a Tóthovú

Streda
20.12.

7.00 Š

Na poďakovanie Pánu Bohu pri životnom jubileu 50 rokov života

17.30 K † rodičia Masároví, súrodenci, zať Pavol

Štvrtok
21.12.

7.00 Č † Štefan Psotný a ostatná zosnulá rodina
18.30 K

† Martin a Mária Evinicoví, syn Ján a rodičia z oboch strán

Piatok
22.12.


7.00 Š

† manžel, rodičia a všetci † z rodiny

18.30 Č † Veronika Markechová a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Sobota
23.12.

7.00 Č † rodičia z.o.s., bratia, sestra a za Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30

K

† Mária Seifertová (1. výročie)
Nedeľa
24.12. 

4. adventná
nedeľa

Štedrý deň

7.00 K † dekan Jozef Gábriš
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † manžel Ján, rodičia Juraj a Mária a sestra Jarka
16:00 Š rodina z.o.s., brat a švagor, za Božie požehnanie pre ostatnú rodinu
24.00 Č Na úmysel  celebranta