Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
10.12.

2. adventná
nedeľa

7.00  K † Jozef a Mária Kufeloví a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za pomoc v chorobe pre matku a Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 Š † Andrea Pappová (pohrebná)
Pondelok
11.12.

7.00 K

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Šimovú a všetkých dobrodincov

18.30 Č

Na úmysel celebranta

Utorok
12.12.

7.00 Š Za vnútorné uzdravenie a obrátenie
18.30 K

† Mária Arbecíková (pohrebná)

Streda
13.12.

Sv. Lucie, panny a mučenice
spomienka

7.00 P

za † a živú rodinu Nemšákovú a Žinčíkovú

17.30 K † manželia, syn František a vnuk Lukáš

Štvrtok
14.12.

 Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

7.00 Š Za obrátenie hriešnikov
18.30 Č

Za dar viery a nápravy života pre syna Mateja

Piatok
15.12.


7.00 K

† manželka Daniela a rodičia z oboch strán a švagor

18.30 Č Za Božie požehnanie a dary DS pre vnúčatá

Sobota
16.12.

6.00 Č † Štefan Chovanec, rodičia a súrodenci (roráty)
18.30

K

† rodičia Janegoví, † švagor Mirko, † starí rodičia z.o.s. a za zdravie a Božiu pomoc pre celú živú rodinu
Nedeľa
17.12. 

3. adventná
nedeľa

 nedeľa Gaudete

7.00 Š † manžel Ján Reňák a rodičia z oboch strán
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † rodičia Janiskoví
18.30 P † Michal Bilik a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu