Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
03.12.

1. adventná
nedeľa

7.00  K † Pavol, za uzdravenie a za Božie požehnanie pre dobrodincov
9.00 páter
Bruno
(rádio Mária)
Za farníkov
11.00 Č † Irma Michaliková
18.30 Š † Ján Jarábek
Pondelok
04.12.

Sv. Ján Damascénský kňaz a učiteľ Cirkvi

spomienka

7.00 Š

† kňaz Komáromy

18.30 K

† Anastázia Štubňová (pohrebná)

Utorok
05.12.

7.00 K Poďakovanie Pánu Bohu za dar zdravia a prosba o požehnanie pre celú rodinu
18.30 Č

† manžel Jozef Balažovič a Jozef Kiš

Streda
06.12.

Sv. Mikuláš
ľub. spomienka

7.00 Č

† manžel, rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre deti a vnúčatá

17.30 K † Monika a prosba o Božiu pomoc a skoré uzdravenie

Štvrtok
07.12.

7.00 Š Prosba o Božiu pomoc pre Janu
18.30 K

† Florián Chalani

Piatok
08.12.

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

PRIKÁZANÝ SVIATOK

7.00 K Za šťastný pôrod a za Božie požehnanie a zdravie pre matku i dieťa
8.30 Č Školská sv. omša
10.00 K Školská sv. omša
17.00 Č Za farníkov
18.30 Š † rodičia Michal a Anna, syn Milan a Jozef

Sobota
09.12.

6.00 K Za živých a † členov ružencového bratstva a za   dobrodincov chrámu
18.30

Č

† Mária Školíková
Nedeľa
10.12. 

2. adventná
nedeľa

7.00 K † Jozef a Mária Kufeloví a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za pomoc v chorobe pre matku a Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 Š † Andrea Pappová (pohrebná)