Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
26.11.

34. nedeľa v cezročnom období
Slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

7.00  K † starí rodičia Ludvik a Emília a ujo Ludvik
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † rodičia Valoví, súrodenci, švagor Ján a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 P † manžel a rodičia
Pondelok
27.11.

7.00 P

† Milan Cvik a rodičia Alojz a Augustína a rodičia z oboch strán

18.30 vdp.
Milan Naď

Poďakovanie Pánu Bohu za 20 rokov kňazstva a prosba o Božiu pomoc a požehnanie pre syna Milana

Utorok
28.11.

7.00 Š Za duše v očistci
18.30 Č

† členovia rodiny Vagačovej, Pavlovičovej a Truhlíkovej

Streda
29.11.

7.00 Š † rodina Höhneová: Viliam, a Anna, Karol a Anna, Viliam a Antónia
17.30 K † Ján a Ľudmila Pavlíkoví

Štvrtok
30.11.

Sv. Ondreja, apoštola
sviatok

7.00 Č Poďakovanie za dožitých 85 rokov života a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Š

Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a za zdravie a Božiu pomoc a dar viery
pre celú rodinu

Piatok
01.12.

 Prvý piatok

7.00 K † Monika
18.30 Č † manželia Ondrej a Margita Adamčíkoví

Sobota
02.12.

Fatimská sobota 

7.00 K † Peter
18.30

Č

† Anna Didyová, Vladimír Didy a prosba o Božie požehnanie pre živú rodinu
Nedeľa
03.12. 

1. adventná
nedeľa

7.00 K † Pavol, za uzdravenie a za Božie požehnanie pre dobrodincov
9.00 páter
Bruno
(rádio Mária)
Za farníkov
11.00 Č † Irma Michaliková
18.30 Š † Ján Jarábek