Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
19.11.

33. nedeľa
v cezročnom období

7.00  P † rodičia Ján a Mária Pavlovičovi, starí rodičia, krstní rodičia, manžel, zať, sestra a ostatná rodina
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č Poďakovanie za 25 rokov spoločného života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
18.30 K † sestra a ostatná zosnulá rodina
Pondelok
20.11.

7.00 K † manžel Eduard Nižňanský a rodičia z oboch strán
18.30 T † František Gál(pohrebná)

Utorok
21.11.

Obetovanie preblahoslavenej Panny Márie
spomienka 

7.00 Č † František a Alžbeta Šuranoví
18.30 T

† manžel Peter, rodiča, sestra, starí rodičia z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu.

Streda
22.11.

Sv. Cecílie, panny a mučenice,
spomienka

7.00 P † Darina Balková (5 ročné dieťa)
17.30 Č † rodičia, starí rodičia z.o.s. a vnučka Sandrina

Štvrtok
23.11.

7.00 P † rodina Šuranová: Michal a Zuzana, Karol a Anna
18.30 Č † Mária Rúbaninská

Piatok
24.11.

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov
spomienka 

7.00 T † Mária Margalová a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Č † manžel Jaroslav a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Sobota
25.11.

Sv. Kataríny Alexandrijskej
panny a mučenice
ľub. spomienka

7.00 P † matka Emília a † sestra Emília
18.30

K

† rodičia Vojtechoví(15.výročie), † švagor (10.výročie) a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Nedeľa
26.11. 

34. nedeľa v cezročnom období
Slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

7.00 K †  starí rodičia Ludvik a Emília a ujo Ludvik
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † rodičia Valoví, súrodenci, švagor Ján a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 P † manžel a rodičia