Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
05.11.

31 nedeľa
v cezročnom období

7.00  Č † rodičia z oboch strán, sestra a bratia
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † otec Michal Čarnogurský, † starí rodičia z.o.s., všetci zosnulí z rodiny a za duše v očistci, aby ich Pán Boh prijal do nebeského kráľovstva
18.30 Š † rodičia a manžel
Pondelok
06.11.

7.00 Š † manžel Zdenko a rodičia z.o.s. a za Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 K Za svetlo a pomoc Ducha Svätého a za Božie požehnanie

Utorok
07.11.

7.00 K † Jaroslav, rodičia a brat
18.30 Č Za Božie požehnanie pre krstného syna Mária

Streda
08.11.

7.00 P † rodičia Vladimír a Oľga
17.30 K Za dar živej viery pre synov a vnúčatá (katechéza prvoprijímajúcich)

Štvrtok
09.11.

Výročie posviacky
Lateránskej baziliky

sviatok
7.00 Č † otec Ján a starí rodičia a za živú vieru v rodine
18.30 Š † Eva Bajčíková a manžel Roger a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Piatok
10.11.

Sv. Leva Veľkého,
pápeža a učiteľa Cirkvi
spomienka 
7.00 Š Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 K † Rudolf Lednický

Sobota
11.11.

 Sv. Martina z Tours, biskupa
spomienka

7.00 Š † otec Štefan a poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 75 rokov života pre manžela a prosba o ďalšiu Božiu pomoc aj pre celú živú rodinu 
18.30

Č

† Lukrécia Pokopcová a † rodičia z.o.s.
Nedeľa
12.11. 

32. nedeľa
v cezročnom období

7.00 P † manžel Fedor a rodičia z oboch strán
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † matka (1. výročie )
18.30 Š † rodičia a žijúca rodina