Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
22.10.

29 nedeľa
v cezročnom období

7.00  Š † rodičia Otto a Mária Kopúnoví a starí rodičia  z.o.s.
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Poďakovanie za dožité narodeniny a prosba za uzdravenie z ťažkej choroby, za ochranu Panny Márie a prosba za Božie milosti pre Stanislava
18.30 K † Albín Kubala a rodičia
Pondelok
23.10.

7.00 P Poďakovanie Pánu Bohu za 64 rokov spoločného života a Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 T † rodičia Alojz a Alžbeta, † starí rodičia, † Emil, František, Henry, † Ján a Júlia a ostatná † rodina

Utorok
24.10.

7.00 Š † manžel a rodičia z oboch strán a bratia
18.30 K Za Božie požehnanie pre dcéry a ich deti a pravnučku Elišku

Streda
25.10.

7.00 Č † Otília Kyseličková
17.30 Č † Jolana Boórová

Štvrtok
26.10.

 Výročná farská

celodenná poklona

7.00 Č Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 59 rokov života a prosba o Božiu pomoc do ďalších rokov života
18.30 K † Diemiter Mrosek

Piatok
27.10.

7.00 K Poďakovanie Pánu Bohu za dar manželstva a prosba o ochranu Panny Márie pre celú rodinu.
18.30 K † manžel Ján Očenášek a † rodičia z.o.s.

Sobota
28.10.

 Sv. Šimona a Júdu, apoštolov
sviatok

7.00 Č † Vladimír Nemček (1. výročie)
18.30

Č

† Augustín Paulech a Božie požehnanie pre živú rodinu
Nedeľa
29.10. 

30. nedeľa
v cezročnom období

7.00 K † manžel, rodičia Gáboroví, švagor a za Božie požehnanie a ochranu pre celú živú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † rodičia Mrvoví, starí rodičia a za Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 Š Za pokoj v rodine a Božiu pomoc do ďalších rokov života