Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
01.10.

26 nedeľa
v cezročnom období

7.00  P Za pomoc pri operácii a ochranu Panny Márie
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † Mária Masárová
18.30 Š † rodičia a † brat Dušan
Pondelok
02.10.

Svätých anjelov strážcov
spomienka 

7.00 K † manžel Juraj a požehnanie pre žijúcu rodinu
18.30 Č † Štefan Holič (pohrebná)

Utorok
03.10.

7.00 K † Ján Sapáček a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu
18.30 K Poďakovanie za dožitých 95 rokov otca a za ostatnú rodinu Bielikovú

Streda
04.10.

 Sv. Františka Assiského
spomienka

7.00 Š Za zdravie pomoc a Božie požehnanie do ďalších rokov života pre Gabiku
17.30 K † manžel Pavol Hodulík, synovia Peter a Jaroslav, rodičia a za Božiu ochranu pre celú rodinu

Štvrtok
05.10.

 Sv. Faustíny Kowalskej, panny
ľub. spomienka
7.00 K Poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
18.30 Š † rodičia Jozef a Štefánia

Piatok
06.10.

 Prvý Piatok
ľub. spomienka
7.00 K Za osvietenie Ducha Svätého pre zblúdilých
18.30 Č Poďakovanie pri príležitosti 25. výročia založenia firmy Europur (Štefan Rehák)

Sobota
07.10.

Ružencovej P. Márie 
spomienka
Fatimská sobota 

7.00 Č Poďakovanie za dožitých 50 rokov života a prosba o Božie požehnanie a zdravie do ďalšieho života
18.30

Š

Poďakovanie za dožité životné jubileum a prosba o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov
Nedeľa
08.10. 

27. nedeľa
v cezročnom období

7.00 K † otec, krstní rodičia, starí rodičia a Natália
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za dar viery a Božie požehnanie pre deti a ich rodiny
18.30 Š † Viera Kubalová a za zdravie a Božie požehnanie pre celú živú rodinu