Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
24.09.

25 nedeľa
v cezročnom období

7.00  P † Hedviga a Martin Dedíkoví
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č Prosba za zdravie, Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a dary DS pre celú živú rodinu
18.30 Š † otec a sestra a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
25.09.

7.00 K † rodičia, manžel, manželka, bratia a prosba o Božiu pomoc pre Mariku
18.30 Š † Anna Zemková (pohrebná)

Utorok
26.09.

 Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
ľubovoľná spomienka
7.00 P † manžel Ladislav, sestra Anna, brat Vladimír a rodičia
18.30 K † rodičia a bratia Mikuškoví a za živú rodinu

Streda
27.09.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza
spomienka 

7.00 Š † rodičia a svokrovci a za Božiu pomoc pre živú rodinu
17.30 K † Miroslav Gajdošík (pohrebná)

Štvrtok
28.09.

 Sv. Václava, mučeníka
ľub. spomienka
 7.00 Č Poďakovanie za dar sviatosti manželstva a prosba o dary Ducha Svätého pre manžela
18.30 K † rodičia a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Piatok
29.09.
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov,
sviatok 
7.00 K

Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre syna a dcéru (vyprosuje mama)

18.30 Č

† manžel Michal, syn Ľubomír a za Božiu pomoc v chorobe pre dcéru Moniku

Sobota
30.09.

 Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka

7.00 Č Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života
18.30

Š

† rodičia, sestra Mária a za dar viery a za Božiu pomoc pre celú rodinu
Nedeľa
01.10. 

26. nedeľa
v cezročnom období

7.00 K Za pomoc pri operácii a ochranu Panny Márie
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † Mária Masárová
18.30 Š † rodičia a † brat Dušan