Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
10.09.

Narodenie Panny Márie
Hodová slávnosť
(Odpust)

7.00  K † manžel Melicher a svat Milan, za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kulichovú
9.00 Č Za farníkov
11.00 o.biskup
P. Beňo
Poďakovanie za dožitých 70 rokov života a za Božie požehnanie do ďalších rokov
18.30 Š Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Cyrila Pazderku
Pondelok
11.09.

7.00 Š † manžel Ján a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Č † Jozef Gono (pohrebná)

Utorok
12.09.

Najsvätejšieho mena Panny Márie
ľubovoľná spomienka 
7.00 Š Prosba o Božiu pomoc pre Mariku
18.30 K † Mária Turáková a prosba pre žijúcu rodinu

Streda
13.09.

 Sv. Jána Zlatoústeho,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

7.00 Š Za Božiu pomoc a obrátenie pre Heinricha
17.30 Č † manžel Štefan, rodičia z.o.s., súrodenci a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Štvrtok
14.09.

 Povýšenie
 Svätého Kríža
sviatok
 7.00 K † manžel Klement a ostatná † rodina s oboch strán
18.30 Č Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu
Piatok
15.09.
Sedembolestnej Panny Márie,
Patrónky Slovenska
slávnosť 
7.00 Č

† starí rodičia, rodičia a ostatná † rodina

9.00 Č Za Božiu milosť pre mamu, krstnú mamu apani Danku
18.30 Š

† rodičia Michal a Anna, brat Milan a † manžel Ján a za Božiu pomoc pre syna Martina a vnúčatá

Sobota
16.09.

7.00 K † členovia rodiny z oboch strán
18.30

Š

Za Božie požehnanie pre Martina s rodinou
Nedeľa
17.09. 

24. nedeľa
v cezročnom období

7.00 P † Helena Kapustová a ostatná † rodina
9.00 K Za farníkov
11.00 K † rodičia z oboch strán a prosba o dary Ducha Svätého
18.30 Š † brat Peter, rodičia a ich rodičia z.o.s.