Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
03.09.

22. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  K † manžel Rudolf, rodičia z obidvoch strán, brat Vojtech a manželka a za duše v očistci
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Ludovít Halák
18.30 Š † manžel, rodičia z oboch strán, bratia a švagor
Pondelok
04.09.

7.00 Š Za uzdravenie vzťahov v rodine
18.30 K † Ludvik Herák (pohrebná)

Utorok
05.09.

7.00 K † Jozef a Mária Igazoví a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Š † Anna Kopúnová a prosba o Božiu pomoc pre Janu

Streda
06.09.

7.00 P † Amália Bagová a požehnanie pre žijúcu rodinu
17.30 K † manžel Pavol a rodičia z oboch strán

Štvrtok
07.09.

   7.00 Č Poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum a prosba o Božiu a ochranu Panny Márie do ďalšieho života
18.30 Š Prosba o Božiu pomoc v chorobe pre Táňu, Pavla a ostatných
Piatok
08.09.
Narodenie Panny Márie
slávnosť - titul chrámu 
7.00 K

† rodičia z oboch strán

18.30 R

Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov manželstva a prosba o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

Sobota
09.09.

Novomestská púť 

7.00 K Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
17.00
omša
na nádvorí
Vladyka
M. Lach
Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 50 rokov života a prosba o Božie požehnanie pre celú rodinu
Nedeľa
10.09. 

Narodenie Panny Márie
Hodová slávnosť
(Odpust)

7.00 K † manžel Melicher a svat Milan, za zdravie a Božiu pomoc pre rod. Kulichovú
9.00 Č Za farníkov
11.00 o.biskup
P. Beňo
Poďakovanie za dožitých 70 rokov života a za Božie požehnanie do ďalších rokov
18.30 Š Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Cyrila Pazderku