Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

Nedeľa
27.08.

21. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  KL † manžel a za Božiu pomoc pre rodinu
9.00 K Za farníkov
11.00 Č † p. dekan Jaroslav Špeťko
18.30 K Poďakovanie za milosť sviatosti krstu a za Božie požehnanie a svetlo DS pre deti a ich rodiny
Pondelok
28.08.

7.00 KL † Michal a Júlia Bednároví a deti
18.30 K † Ján Kopunec (pohrebná)

Utorok
29.08.

7.00 Š † brat, rodičia Podolanoví a Popelkoví a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 K † manžel Tibor, brat Rudolf a rodičia z.o.s.

Streda
30.08.

7.00 KL † Vladimír a Eliška Uhlíkoví a rodičia z.o.s.
17.00 K † manžel Ján, syn, zať a rodičia z.o.s. a za Božiu pomoc pre živú rodinu

Štvrtok
31.08.

   7.00 K † manžel, rodičia, sestra a za dary DS pre ostatnú živú rodinu
18.30 Č † manžel a za zdravie pre celú rodinu
Piatok
01.09.
 prvý piatok 7.00 K

za uzdravenie manžela a pomoc pre celú rodinu

18.30 Č

za zdravie a dary DS pre vnučku

Sobota
02.09.

Fatimská sobota 

7.00 K Za obrátenie hriešnikov a skoré víťaztvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
18.30 Š Prosba o Božiu pomoc pre darcu a pre všetkých ktorí sa podieľali na zvládnutí závažného ochorenia
Nedeľa
03.09. 

22. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 K † manžel Rudolf, rodičia z obidvoch strán, brat Vojtech a manželka z za duše v očistci
9.00 Č Za farníkov
11.00 K † Lúdovít Halák
18.30 Š † manžel, rodičia z oboch strán, bratia a švagor