Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
20.08.

20. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  KL Za uzdravenie a Božiu pomoc pre babku
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † manžel Ivan Hrabčak a rodičia Liptakový a Božiu pomoc pre živú rodinu
18.30 Š za Kamila dar zdravia a Božieho požehnania
Pondelok
21.08.

 Sv. Pia X., pápeža
spomienka

7.00 KL † manžel a ostatní zosnulí z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Č Monika Školudová a dcéra Sofia (pohrebná)

Utorok
22.08.

 Preblahoslavenej
Panny Márie Kráľovnej
spomienka
7.00 K † Monika a Ján
18.30 Č † rodičia, brat, starí rodičia a za Božiu pomoc pre živú rodinu

Streda
23.08.

 Sv. Ruženy Limskej, panny
ľub. spomienka

7.00 Č † manžel, rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu
17.00 K Za dar živej viery a plnosť darov Ducha Svätého pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

Štvrtok
24.08.

 Sv. Bartolomeja, apoštola
sviatok
 7.00 Č Za zdravie a pokoj pre rodinu Breznickú
18.30 KL † Pavol a Helena Gažioví
Piatok
25.08.
Sv. Ľudovíta
ľubovoľná spomienka
7.00 Š

Poďakovanie za 60 rokov života a prosba o Božie požehnanie a dary Ducha Svätého

18.30 Č

† z rodiny

Sobota
26.08.

 Preblahosl. Panny Márie v sobotu
ľubovoľná spomienka

7.00 K † Pavol Pavelčák a rodičia z oboch strán
18.30 Š † z rodiny Masárovej a Martišovej
Nedeľa
27.08. 

21. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 KL † manžel a za Božiu pomoc pre rodinu
9.00 K Za farníkov
11.00 Č † p. dekan Jaroslav Špeťko
18.30 K Poďakovanie za milosť sviatosti krstu a za Božie požehnanie a svetlo DS pre deti a ich rodiny