Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
06.08.

18 nedeľa
v cezročnom
období,
Sviatok
Premenenia Pána

7.00  T † manžel Pavol a rodičia
9.00 K Za farníkov
11.00 K † Mária Seifertová(nedožitých 85 rokov života) a za živých členov rodiny
18.30 Š † Prof. Vladimír Krčméry
Pondelok
07.08.

7.00 Š Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Lašutovú
18.30 KL † Emília Ondrová (pohrebná)

Utorok
08.08.

 Sv. Dominika, kňaza
spomienka
7.00 Č † Rudolf Šinka
18.30 KL Poďakovanie za dožitých 80 rokov života a ochranu Panny Márie do ďalšieho života

Streda
09.08.

 Sv. Terézie
Benedikty od Kríža
panny a mučenice, patrónky Európy
sviatok

7.00 KL † Štefan a Emília Kopčanoví
17.00 Č † Miroslav, Ivana (5. výročie) a ostatní zosnulí členovia rodiny a za Božiu pomoc pre živú rodinu

Štvrtok
10.08.

 Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
sviatok
 7.00 Č Za uzdravenie matky
18.30 KL Za Božie požehnanie pre manžela a dary DS pre vnučku Júliu
Piatok
11.08.
 Sv. Kláry, panny
spomienka
7.00 Č

† manžel Bazil Kolník

18.30 KL

Za celú živú a zosnulú rodinu

Sobota
12.08.

7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 Š † syn Jozef, rodičia z.o.s., ostatní zosnulí z rodiny a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu
Nedeľa
13.08. 

19 nedeľa
v cezročnom
období

7.00 KL Za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku Kristínku
9.00 Č Za farníkov
11.00 Č † Emília Bjelová
18.30 Š † Janka Chmárová (pohrebná)