Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
30.07.

17. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T † Jozef, rodičia Aladár a Anna
9.00 Č Za farníkov
11.00 K Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu Tanglmajerovú a † manžela Vladimíra
18.30 K † syn Peter a manžel Milan a za Božiu pomoc pre živú rodinu
Pondelok
31.07.

 Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Spomienka

7.00 Č Za ochranu života v rodine
18.30 K † Štefan Chovanec (pohrebná)

Utorok
01.08.

Sv. Alfonza Máriu de Liguori,
biskupa a uč.Cirkvi
Spomienka 
7.00 K † Margita Malotová, rodičia Anna a Pavol Kolaríkoví a celá zosnula rodina a za Božiu pomoc pre živú rodinu Mičkovú, Kobidovú, Kolaríkovú a Malotovú
18.30 KL † rodičia Ján a Veronika Danišoví

Streda
02.08.

 Porciunkulové odpustky

7.00 T † Pavol, Emília a Ján
17.00 K † rodičia Mária a Oto Kopúnoví a starí rodičia z.o.s.

Štvrtok
03.08.

   7.00 Š Za obrátenie príbuzných
18.30 K † členovia rodiny Mrázikovej a Božie požehnanie pre celú živú rodinu Mrázikovú
Piatok
04.08.
 Sv. Jána Máriu Vianneya,
kňaza spomienka
Prvý piatok
7.00 KL

† rodičia Anna a Ján Kovencoví a za † z rodiny Kulichovej, Vráblikovej, Brezovákovej

18.30 Č

† dekan Ján Tarabek

Sobota
05.08.

Fatimská sobota
Výročie posviackyhlavnej
mariánskej baziliky v Ríme
ľub. spomienka

7.00 Č Za obrátenie hriešnikov a skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
18.30 Š Poďakovanie Pánu Bohu za dar života a prosba o Božie požehnanie pre celú živú rodinu
Nedeľa
06.08. 

18 nedeľa
v cezročnom
období,
Sviatok
Premenenia Pána

7.00 T † manžel Pavol a rodičia
9.00 K Za farníkov
11.00 K † Mária Seifertová(nedožitých 85 rokov života) a za živých členov rodiny
18.30 Š † Prof. Vladimír Krčméry