Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
09.07.

14. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  K  Za Božie požehnanie a dar živej viery pre celú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 T † Július Majerník
18.30 Š † otec Ľudovít a Ján, matka Paulína
Pondelok
10.07.

7.00 Š † manželia Marosijoví , 2 synovia a dcéra
18.30 T † Jolana Hvolková (pohrebná)

Utorok
11.07.

Sv. Benedikta, opáta
patróna Európy
sviatok 
7.00 K Za Božiu pomoc, dary DS a zdravie pre celú rodinu
18.30 Š † rodičia Albert a Cecília Burzoví a zosnulé dcéry Mária, Anna, Emília a Jolana

Streda
12.07.

7.00 Š † rodičia z oboch strán, sestra Katarína a Anna  a za Božie požehnanie pre živú rodinu
17.00 K Poďakovanie za dožitých 40 rokov života

Štvrtok
13.07.

 7.00 Š † rodičia Bahúloví, Horní a súrodenci
18.30 K † otec Ján a matka Johana
Piatok
14.07.
7.00 T

Za duše v očistci

18.30 Š

† rodičia Baničoví a za Božiu pomoc pre živú rodinu

Sobota
15.07.

Sv. Bonaventúru,
biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka 

7.00 T † manžel Štefan Vašura
18.30 Š † Jozef Tinka
Nedeľa
16.07. 

15. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T † rodičia Pavol a Oľga Vrboví a sestry Danka a Marcelka
9.00 K Za farníkov
11.00 K † manžel Peter Kišoň (1. výročie)
18.30 Š Poďakovanie za dožitých 40 rokov života a prosba o Božie požehnanie do ďalšieho života