Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
02.07.

13. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T  
9.00 K Za farníkov
11.00 Č  Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
18.30 Š  
Pondelok
03.07.

 Sv. Tomáša, apoštola
sviatok

7.00 Š  Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéru s manželom a deťmi
18.30 K  † Marta Timková (pohrebná)

Utorok
04.07.

7.00 Š Poďakovanie za synov Jána a Vladimíra s ich rodinami a prosba o Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a dary Ducha Svätého
18.30 Č † bratranec Marián

Streda
05.07.

Sv. Cyrila a Metoda
slovanských vierozvestov
slávnosť

7.00 Š † otec Ján Hlavna
9.00 Č Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
17.00 K  † Albín Kubala a za Božie požehnanie pre Máriu

Štvrtok
06.07.

Sv. Márie Goretti
panny a mučenice
ľub. spomienka
 7.00 K  † manžel a ostatní z rodiny Žinčíkovej
18.30 Č  Poďakovanie za dar života manžela
Piatok
07.07.
7.00 T

† manžel, sestry a strýkovia Adam a Štefan a za dary DS pre živú rodinu

18.30 Š

† mama Alžbeta

Sobota
08.07.

Preblahoslavenej Panny Márie
v sobotu ľubovoľná spomienka

7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 K † Jozef, Igor a Helena Kurhajcoví
Nedeľa
09.07. 

14. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 K  Za Božie požehnanie a dar živej viery pre celú rodinu
9.00 Č Za farníkov
11.00 T † Július Majerník
18.30 Š  † otec Ľudovít a Ján, matka Paulína