Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
25.06.

12. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  K † rodičia Alexander a Helena
9.00 Č Za farníkov
11.00 R † rodičia Vavrincoví a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Š † Mirka Havrlentová a za zdravie a Božie požehnanie pre ostatnú živú rodinu
Pondelok
26.06.

7.00 K  
18.30 Š  

Utorok
27.06.

7.00 K † manžel Jozef a rodičia z oboch strán
18.30 Č † manžel Ladislav a Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Streda
28.06.

7.00 Č Za zdravie a upevnenie vo viere manželov
17.00 K  

Štvrtok
29.06.

 Sv. Petra a Pavla,
apoštolov

Slávnosť

 7.00 K  
17.00 Za farníkov
18.30 Š  
Piatok
30.06.
 Prvých svätých mučeníkov
Cirkvi v Ríme
Ľubovoľná spomienka
7.00 K

Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

18.30 Č

† Mária a Ján

Sobota
01.07.

Fatimská sobota 

7.00 K Za obrátenie hriešnikov a skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
18.30 Š  
Nedeľa
02.07. 

13. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T  
9.00 K Za farníkov
11.00 Č  Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 70 rokov života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie
18.30 Š