Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
18.06.

11. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  T Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Čechvalovú
9.00 Č Za mesto
11.00 R † manžel Miroslav Mach
18.30 K † rodičia a súrodenci
Pondelok
19.06.

7.00 K K úcte Ducha Svätého
18.30 Č Poďakovanie za dar života, rodinu a  spoločenstvo

Utorok
20.06.

7.00 K † manžel Vladimír, rodičia a sestry
18.30 Č Na úmysel celebranta

Streda
21.06.

Sv. Alojza Gonzágu,
rehoľníka, spomienka 

7.00 Č za † rodinu a živú rodinu Ondrejkovú
17.00 K † rodičia Michal a Anastázia a ostatná zosnulá rodina

Štvrtok
22.06.

 7.00 K † manžel, rodičia Gáboroví a švagor, a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu
18.30 T † rodičia, sestra Marta, brat Marián, synovec Andrej a ostatní † príbuzní z rodiny
Piatok
23.06.
vigília slávnosti
sv. Jána Krstiteľa 
7.00 K

† manžel Pavol Guriš

18.30 Č

† ujovia a teta Terézia

Sobota
24.06.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa
hlavného patróna Trnavskej arcidiecézy
slávnosť

7.00 R † Ján a Pavlína a rodičia
18.30 Č † manžel Ján Slaninka, bratia Peter a Pavol
Nedeľa
25.06. 

12. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 K † rodičia Alexander a Helena
9.00 Č Za farníkov
11.00 R † rodičia Vavrincoví a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu
18.30 Š † Mirka Havrlentová a za zdravie a Božie požehnanie pre ostatnú živú rodinu