Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
11.06.

10. nedeľa
v cezročnom
období

7.00  K † rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu
9.00 Č Za mesto
11.00 R † František Bago a za Božie požehnanie a dar viery pre živú rodinu
18.30 Č † Jozef Štauder
Pondelok
12.06.

7.00 K Za obrátenie Igora a Silvie
18.30 Č † Mária Ušáková (pohrebná)

Utorok
13.06.

Sv. AntonaPaduánskeho
kňaza a učiteľa Cirkvi
spomienka 
7.00 R Za Božiu pomoc pre manželov
18.30 Č † manžel Jozef a syn Rastislav Burzový

Streda
14.06.

7.00 Č Za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pre dcéry s rodinami
17.00 K Za Božiu pomoc v chorobe

Štvrtok
15.06.

 7.00 T † rodičia, manžel a manželka a prosba o Božiu pomoc pre Mariku
18.30 K Na úmysel
Piatok
16.06.
 Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho
Slávnosť
7.00 K

† z rodiny Juríkovej, Poláčkovej, Feherovej, Cockovej, Salicovej

18.30 R

† manžel Jaroslav, jeho brat Miroslav a starí rodičia

Sobota
17.06.

  Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie
spomienka

7.00 R † brat a rodičia z oboch strán a za Božiu pomoc pre rodinu
18.30 K † rodičia z oboch strán
Nedeľa
18.06. 

11. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 T Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Čechvalovú
9.00 Č Za farníkov
11.00 R † manžel Miroslav Mach
18.30 K † rodičia a súrodenci