Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
04.06.

Slávnosť
Najsvätejšej
Trojice

 

7.00  K Prosba o uzdravenie syna po ťažkom úraze
9.00 R Za farníkov
11.00 Č Za terciárky sv. Norberta a za celý Premonštrátský rád
18.30 Š † rodičia Šmieškoví a ostatná zosnulá rodina a za Božie požehnanie pre živú rodinu
Pondelok
05.06.

 Sv. Bonifáca,
biskupa a mučeníka
Spomienka

7.00 Š † manžel, rodičia a súrodenci
18.30 K Jozefa Masárová (pohrebná)

Utorok
06.06.

Sv. Norberta, biskupa
Ľubovoľná spomienka 
7.00 K Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 88 rokov života a prosba o ďalšiu Božiu pomoc
18.30 Č † otec Milan (1. výročie)

Streda
07.06.

7.00 Č † manžel Miroslav, rodičia z oboch strán, sestry a švagor
17.00 K Za rodičov z oboch strán a Božie požehnanie pre celú živú rodinu

Štvrtok
08.06.

Najsvätejšieho Kristovho
Tela a Krvi
slávnosť
 7.00 K † rodičia Helena a Viliam
17.00 K Za farníkov
18.30 Č † Oľga Kališová (Eucharistická procesia)
Piatok
09.06.
7.00 K

† Mária Netuhová

18.30 Č

† Milan Maco (4. výročie)

Sobota
10.06.

 Preblahoslavenej
 Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka 

7.00 Č Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu
18.30 K † starý otec Rudolf, otec Jiří a za Božiu pomoc pre celú živú rodinu
Nedeľa
11.06. 

10. nedeľa
v cezročnom
období

7.00 K † rodičia z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu
9.00 Č Za mesto
11.00 R † František Bago a za Božie požehnanie a dar viery pre živú rodinu
18.30 Č † Jozef Štauder