Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

   

Nedeľa
28.05.

Nedeľa Zoslania
 Ducha Svätého
 Turíce

 

7.00  K Poďakovanie Pánu Bohu za dožité jubileum
9.00 Č Za farníkov
11.00 R † Alica Múdra
18.30 Š † Ľudmila Pokopcová, rod. Kurpeľová, manžel Pavol a rodičia z oboch strán
Pondelok
29.05.

 Preblahoslavenej
P. Márie, Matky Cirkvi
spomienka

7.00 K † manžel Štefan
18.30 R † rodičov z oboch strán a brat Jozef a za Božie požehnanie pre živú rodinu

Utorok
30.05.

7.00 K † rodičia a bratia Kolečanskí
18.30 Š Poďakovanie za dožitých 60 rokov života a prosba za Božie požehnanie

Streda
31.05.

7.00 Š † rodičia z.o.s., František, Jozef a vnuk Jozef
17.00 K † sestry, rodičia a ostatní z rodiny a za Božiu pomoc pre živú rodinu

Štvrtok
01.06.

 Nášho Pána Ježiša Krista,
Najvyššieho a večného kňaza

sviatok
 7.00 Š † rodičia a dcérka
18.30 K Za kňazov farnosti
Piatok
02.06.
Prvý Piatok  7.00 K

† manžel Jaroslav, rodičia a brat

18.30 Č

† rodičia Anton a Jozefína Augustínoví

Sobota
03.06.

Sv. Karola Lwangua
sp.,muč. spomienka

Fatimská sobota

7.00 Č Za obrátenie hriešnikov a skoré víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
18.30 Š Na poďakovanie za 45 rokov manželstva a prosba o požehnanie pre celú rodinu
Nedeľa
04.06. 

Slávnosť
Najsvätejšej
Trojice

7.00 K Prosba o uzdravenie syna po ťažkom úraze
9.00 R Za farníkov
11.00 Č Za terciárky sv. Norberta a za celý Premonštrátský rád
18.30 Š † rodičia Šmieškoví a ostatná zosnulá rodina a za Božie požehnanie pre živú rodinu