Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri predpísanej zbierke na katolícke masmédiá sa u nás vyzbierala suma: 1.451 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

2. Dnes je tretia v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h. Pred farou bude prezentácia kníh na požičanie: - knihy o Duchu Svätom pre birmovancov aj ostatných; - mariánske knihy - o Fatime a iné.

3. Dnes bude májová zbierka na reštaurátorské práce v našom kostole. V pondelok 13.5. sme mali dôležitý kontrolný deň ohľadom reštaurátorských prác. Pamiatkári ocenili kvalitu vykonanej práce reštaurátorov a odsúhlasili pokračovanie prác až po ich dokončenie v plnom rozsahu. Dohodol sa aj postup reštaurovania kamenných prvkov presbytéria.

4. Srdečne pozývame na Modlitby otco v v utorok 21.5. o 20:00 v PC.Všetci ste srdečne pozvaní.

5. Srdečne pozývame aj na farské spoločentvo v túto stredu 22.5. o 18:15 h. v pastor. centre. Tentokrát medzi nás zavíta špeciálny hosť, naša farníčka Majka Vyzvaryová, ktorá nám odprezentuje svoju prácu o dobrovoľníctve a následne budeme pokračovať v diskusii so zaujímavými hosťami na tému Kresťan v práci.

6. V tomto týždni spovedáme ½ hodiny pred rannými i večernými omšami.Vo štvrtok bude pravidelná adorácia a spovedáme od 17.00 h.

7. V sobotu ráno upratuje kostol skupina č. 5.

8. Dnes, v nedeľu 19.5.od 16:00 hod. pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov i katechétov detína spoločnú opekačku na farskom dvore. Špekačky na opekanie i počivo si prineste, prosíme, podľa vlastnej chuti. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

9. V piatok 24.5. bude sv. omša bude hudobne sprevádzaná spoločenstvom Nové Mesto a po omši bude modlitba chvál. Srdečne vás pozývame k radostnej oslave Boha.

10. V sobotu dňa 8. júna od 8.00 hod. plánujeme brigádu v podkroví nášho kostola, je potrebné vyčistiť ešte južnú loď. Bude potrebné veľa brigádnikov, preto pozývame ochotných bratov i sestry priložiť ruku k tomuto dobrému dielu. Občerstvenie bude zabezpečené. Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa obetavo zúčastnili dvoch predchádzajúcich brigád.

11. Farská charita poriada dňa 21.5. od 10:00 do 14:00 hodiny v priestoroch charity bazár letného oblečenia. Pozývame všetkých záujemcov. Zároveň sa zoznámia s novými priestormi charity.

12. Školské sestry de ND prosia o hlasovanie za projekt letného tábora v Novom Meste nad Váhom na Trenčianskom samospráv. kraji. Link, v ktorom si otvoríte Nové Mesto nad Váhom a v ňom projekt s názvom: Detský letný tábor 2024 ,- ktorý podáva Združenie sv. Petra Fouriera. Prosím, nepomýľte sa - je tam aj Detský pobytový tábor – to je niečo iné, ten je v Trenčíne. Link: https.//pakr.hlasobcanov.sk/all-projects

13. Občianske združenie Premena vás prosí o podporu prostredníctvom hlasovania za projekt z participatívneho rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Ide o podporu projektu s názvom Novomestská púť 2024. V prípade získania peňazí budú tieto prostriedky použité na nákup zariadenia na občerstvenie a lavičiek používaných pri Novomestskej púti. Hlasuje sa zadaním svojho telefónneho čísla a je to bezplatné. Link: https://pakr.hlasobcanov.sk/all-projects (Okres Nové Mesto nad Váhom, projekt Novomestská púť 2024)

14. Farnosť sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch organizuje púť do Ríma, v termíne 24.6.-30.6. 2024. Doprava busom, cena 499 €. Prihlásiť sa treba čo najskôr v sakristii alebo na fare. Plagátik je na výveske i webe našej farnosti.