Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Ešte raz ďakujeme obetavým brigádnikom a brigádničkám za obrovskú prácu, ktorú urobili na čistení podkrovia nášho kostola, vynieslo sa spolu asi 30 ton odpadu. Nech vám Pán Boh bohato odmení vašu službu pre farnosť.

2. Pri zbierka na reštaurátorské práce v našom kostole sa 14.4. vyzbierala suma: 3.210 €. Vďaka za vašu štedrosť.

3. Pri predpísanej zbierke na kňazský seminár dňa 21.4. sa u nás vyzbierala suma 1.961 €. Pán Boh nech vás odmení za vaše milodary.

4. V tomto týždni spovedáme ½ hodiny pred rannými i večernými omšami.Vo štvrtok nebude pravidelná adorácia.

5. V stredu, v štátny sviatok, nebudú kancelárske hodiny.

6. Vo štvrtok bude prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Sv. omše budú takto: v stredu 17.30 vigília, vo štvrtok 7.00, 17.00 a 18.30 hod. Účasť na sv. omši nás zaväzuje tak ako v nedeľu.

7. Vo štvrtok 9.5. o 19:15 hod. bude nácvik prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Kpt. Nálepku.

8. V piatok od 16.00 hod. bude svätá spoveď prvoprijímajúcich detí (a ich príbuzných )zo ZŠ kpt. Nálepku a ZŠ Sv. Jozefa.

9. Vyzdobovanie chrámu rodičmi detí bude v piatok od 16.00 h.

10. V piatok večer upratuje kostol skupina č. 1.

11. Stretnutie ružencového bratstva sa bude konať v sobotu 11. 5. po rannej svätej omši v pastoračnom centre.

12. V sobotu bude slávnosť Prvého sv. prijímania: o 9.00 ZŠ kpt. Nálepku a o 11.00 ZŠ Sv. Jozefa.

13. V nedeľu 19.5.od 16:00 hod. pozývame všetky prvoprijímajúce deti a ich rodičov i katechétov detína spoločnú opekačku na farskom dvore. Špekačky na opekanie si prineste, prosíme, podľa vlastnej chuti. Prosíme obetavé mamičky o napečenie niečoho sladkého a slaného. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

14. O dva týždne, v sobotu 18.mája, budeme v našom kostole sláviť slávnostnú Svätodušnú vigíliu. Z toho dôvodu bude výnimočne večerná svätá omša o 19:30 hod. Vigília má podobnú štruktúru a priebeh ako veľkonočná vigília na Bielu sobotu, preto bude aj časovo dlhšia. Pozývame Vás všetkých k hojnej účasti na tejto slávnosti.

15. Májová pobožnosť bude vždy po rannej a večernej svätej omši. V prípade pekného počasia v kostolnej záhrade pri Lurdskej jaskynke, v prípade zlého počasia v kostole. Všetkých srdečne pozývame na spoločnú modlitbu.

16. Informáciu o pútiach na Sv. Antonínkovi nájdete na webe i výveske farnosti.