Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Včera bola veľká brigáda a skutočne sa urobilo veľa práce. Ďakujeme 40 mužom a chlapcom a dvom ženám za ich pomoc a obetu pri náročnej práci. Vyniesli sme spoločne viac ako 20 ton sute z podkrovia nášho kostola. Máme vyčistený priestor nad presbytériom, hlavnou loďou, severnou bočnou loďou a nad sakristiou. Zostáva nám spoločne vyčistiť priestor nad južnou loďou. Vzhľadom na náročný prístup k nej prosíme opäť o pomoc všetkých ochotných z vás. Približne o mesiac bude znova brigáda. Ďakujeme!

2. Dnes je otvorená Farská knižnica od 10.00 h do 10.50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h. Pred farou okrem kníh na branie zdarma bude prezentácia kníh na požičanie: knihy na 1. sv. prijímanie a kníh o Eucharistií, knihy o prírode a Skautské knihy, knihy o Božom milosrdenstve a iné.

3. V tomto týždni spovedáme ½ hodiny pred rannými omšami, večer spovedáme takto: v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.30, vo štvrtok už od 17.00 počas tichej adorácie. V piatok 10.30-11.30 h.

4. V utorok 30.4.2024 o 19.15 hod. bude nácvik prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Tematínska a vo štvrtok 2.5.2024 o 19.15 hod. deti zo ZŠ Odborárska.

5. V piatok od 16.00 hod. bude svätá spoveď prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Tematínska a Odborárska a ich príbuzných.

6. Vyzdobovanie chrámu rodičmi detí bude v piatok od 16.00 h.

7. V piatok večer upratuje kostol skupina č. 2.

8. V sobotu bude slávnosť Prvého sv. prijímania: o 9.00 ZŠ Tematínska a o 11.00 ZŠ Odborárska.

9. V stredu 1.5. začína Mariánsky mesiac máj. Májová pobožnosť bude vždy po rannej a večernej svätej omši. V prípade pekného počasia v kostolnej záhrade pri Lurdskej jaskynke, v prípade zlého počasia v kostole. Všetkých srdečne pozývame na spoločnú modlitbu.