Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierke na Chrám Božieho hrobu v Jeruzaleme a na kresťanov vo Svätej Zemi sa vyzbierala suma: 2.217 €. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

2. Dnes v nedeľu Božieho milosrdenstva o 15.00 h. vás pozývame na adoráciu a spievanú Korunku k Božiemu milosrdenstvu vo farskom kostole.

3. V utorok 9.4. vás pozývame na omšu kňazskej rekolekcie v Čachticiach o 9.30 h.

4. V stredu pozývame prvoprijímajúce deti zo ZŠ Kpt. Nálepku a ZŠ Sv. Jozefa na katechézu o 16:30 v pastor. centre. Aj ostatné prvoprijímajúce deti pozývame na sv. omšu o 17:30 v kostole. Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na organizačné stretnutie: v stredu 10. apríla o 18.00 (ZŠ Kpt. Nálepku a ZŠ Sv. Jozefa ) v kostole.

5. V tomto týždni spovedáme ½ hodiny pred rannými i večernými omšami, vo štvrtok už od 17.00 počas tichej adorácie.

6. V sobotu ráno upratuje kostol skupina č. 7.

7. Informáciu o Kurz lektorov (13.4. v Trnave na ABÚ ) nájdete na výveske i webe farnosti.

8. V podkroví kostola postupne realizujeme stabilizačné práce na klenbách nášho farského kostola. Vzhľadom na veľké množstvo stavebného odpadu, ktorý je na klenbe, organizujeme brigádu, kedy túto suť musíme odstrániť. Prvá veľká brigáda sa bude konať v sobotu, 13.apríla od 8:00. Pozývame vás na túto brigádu. Prosíme o pomoc mladších aj starších mužov. Pracovať budeme v prašnom prostredí (s respirátormi), s lopatkami, vysávačmi, pri elektrickom mini žeriave a nosiť vedrá s odpadom do kontajnera. Vopred ďakujeme za vašu pomoc.

9. Ružencové bratstvo vás pozýva na duchovnú obnovu, ktorábude teraz v sobotu 13.4. s modlitbou sv. ruženca 9.20 a sv. omšou 10.00 (v kaplnke Sv. Jozefa ). Prednáška duch. obnovy bude potom v pastoračnom centre na tému: Čo je ružencové bratstvo. Obnovu vedú pátri dominikáni: Antonín Husovský a Benedikt Róbert Hajas. Na záver bude pohostenie i voľný rozhovor s pátrami.

10. Na budúcu nedeľu bude aprílová zbierka na reštaurátorské práce v našom chráme.