Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Začína veľkonočná oktáva. Budeme sa modlievať „Raduj sa nebies Kráľovná“.

2. Pán Boh vás odmeň za milodary na kvety k Božiemu hrobu. Vyzbierala sa suma: 961 €.

3. Na 3. ročníku charitatívnej Pôstnej polievky s názvom "Podeľme sa" sa vyzbierala suma: 1.123 €. Suma bola poslaná na príslušný charitatívny účet. Ďakujeme organizátorom a dobrovoľníkom za prípravu podujatia, ako aj vám účastníkom za vašu účasť a vaše milodary.

4. Dnes na Veľkonočnú nedeľu bude tradičná veľkonočná ofera. Pán Boh vás odmeň za vaše milodary.

5. Dnes napoludnie pri požehnaní Svätého Otca Urbi et Orbi môžeme získať úplné odpustky.

6. Na Veľkonočný pondelok budú sv. omše 7.00, 9.00 a 18.30 h.

7. V tomto týždni v utorokne budú kancelárske hodiny.

8. V stredu pozývame prvoprijímajúce deti zo ZŠ Tematínska a ZŠ Odborárska na katechézu o 16:30 v pastor. centre. Aj ostatné prvoprijímajúce deti pozývame na sv. omšu o 17:30 v kostole.

9. Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývame na organizačné stretnutie: v stredu 3.apríla o 18.00 ( ZŠ Tematínska a Odborárska ) a v stredu 10. apríla o 18.00 (ZŠ Nálepkova a ZŠ Sv. Jozefa ).

10. V tomto týždni spovedáme ½ hodiny pred rannými i večernými omšami, vo štvrtok už od 17.00 počas tichej adorácie..

11. V piatok 18.30 bude sv. omša s katechézou pre birmovancov.

12. V sobotu ráno upratuje kostol skupina č. 5.

13. V sobotu 6.4. vás pozývame na praktickú akciu, zvlášť pre gazdinky, ktorá sa bude konať v našom PC, s názvom: Mliečny kefír a jeho praktické využitie. Je to workshop s Máriou Šimkovou. Podrobné info na výveske i webe farnosti.

14. Na budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva o 15.00 h. vás pozývame na adoráciu a spievanú Korunku k Božiemu milosrdenstvu vo farskom kostole.

15. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne: 3.4. - 5. 4.2024 v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefav Novom Meste nad Váhom. Viac informácií na web stránke školy https://ssjozefnm.edupage.org/ a na plagáte na výveske.

16. My kňazi farnosti vyslovujeme úprimné poďakovanie bratom a sestrám, ktorí prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočného trojdnia: tímu kostolníkov a organistov, sestre kvetinárke, miništrantom a bratom zapojeným do procesie, spevákom pašií a žalmov a všetkým zaangažovaným speváckym zborom, lektorom čítaní, tým, čo pripravili a vyzdobili Boží hrob i tým, čo ho strážili pri poklone. Úprimne ďakujeme Školským sestrám de Notre Dame ako i dobrovoľníkom, ktorí pripravili duchovne inšpiratívnu krížovú cestu mestom. Ďakujeme sestrám terciárkam za službu pri pohostení kňazov – spovedníkov pri veľkonočnej spovedi. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri upratovaní, výzdobe a úprave kostola ako aj za všetky vaše milodary na kvety i za sponzorské hmotné dary k sviatkom. Nech vám to Pán bohato odmení svojím požehnaním.