Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu máme predpísanú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

2. Dnes bude otvorená Farská knižnica ako zvyčajne.

3. V pôste býva pobožnosť Krížovej cesty v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00.

4. V utorok 19.3. o 20.00 hod. vás pozývame na Modlitby otcov v pastoračnom centre. Všetci ste srdečne vítaní.

5. V stredu pozývame prvoprijímajúce deti zo ZŠ sv. Jozefa a ZŠ Kpt. Nálepku na katechézu o 16:30 v pastor. centre. Aj ostatné prvoprijímajúce deti pozývame na sv. omšu o 17:30 v kostole.

6. Milodary na kvety k Božiemu Hrobu môžete vhodiť do drevenej stĺpovej pokladnice pri bočnom vchode kostola, je označená nápisom.

7. V rámci stretnutí Farského spoločenstva vás pozývame na film v stredu 20.3.o 18:15 v pastoračnom centre.

8. V piatok 18.30 bude sv. omša s katechézou pre birmovancov. Omšu bude hudobne sprevádzať Spoločenstvo Nové Mesto, ktoré vás zároveň pozýva po sv. omši na spoločnú chválovú adoráciu tu v kostole. Všetci ste srdečne vítaní!

9. Spovedáme počas týždňa - ½ hodiny pred sv. omšami - a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

10. V našej farnosti bude spoločná sv. spoveď na budúcu sobotu 23. marca 2024, v časoch 9.30-12.00 a 13.30-16.00 hod. Spovedáme v kostole i pastoračnom centre, 20 kňazov. Rozpis spovedania pred Veľkou nocou v celom dekanáte máte na webe i na výveske na nádvorí.

11. Upratovanie kostola má v sobotu ráno po omši skupina č.4.

12. V sakristií môžete zapísať chorých vo vašej domácnosti k svätej spovedi pred Veľkou nocou.

13. Pri bočnom vchode do kostola si môžete vyzdvihnúť tlačivo na 2% z dane za rok 2023. Ponúkame dve možnosti: Môžete podporiť naše Občianske združenie Premena a tým aj kresťanské hodnoty a aktivity v našej farnosti. Druhá možnosť: Podporiť výstavbu kostola B. Milosrdenstva v Trnave. Na výveske je aj plagátik.

14. Pozývame Vás na 3.ročník charitatívnej Pôstnej polievky s názvom "Podeľme sa". To znamená, že čo by sme zaplatili za nedeľný obed, môžeme darovať tu. Nebudeme dávať z prebytku, ale podelíme sa s tým, čo si odoprieme. Naším príspevkom pomôžeme rodinám s väčším počtom detí. Tešíme sa na Vás v nedeľu 24.3. po 9.00 sv.omši a potom po 11.00 sv.omši vo farskom dvore. Príďte, kotlíková polievka bude skvelá! O zbierke budeme potom informovať, plagát je tu.

15. Priatelia misií Vás pozývajú na stretnutie s hosťom dňa 24.3. o 16.00 do pastoračného centra na prezentáciu o púti do Ugandy so Slov. katolíckou charitou.

16. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne: 3.4. 2024 streda, 4.4.2024 štvrtok, 5. 4.2024 piatok v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom. Viac informácií na web stránke školy https://ssjozefnm.edupage.org/ a na plagáte.

17. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30. apríla 2024 cez uvedenú stránku. Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na uvedenej stránke.