Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na apríl a máj.

2. Dnes bude marcová zbierka na reštaurátorské práce.

3. Vyslovujeme úprimné poďakovanie dobrodincom, ktorí zabezpečili osadenie nových 11 oceľových tiahel na krove farského kostola kvôli statickému spevneniu: pánovi Milošovi Klčovi s firmou, p. Martinovi Kotlebovi- vedúcemu výroby, p. Ing. Michalovi Ochránkovi - statikovi, organizátorovi prác p. Martinovi Petrekovi i dobrovoľníkom p. Michalovi Stehlíkovi so synom Tomášom, p. LuboviAdámkovi so synom Jakubom i p. Mirovi Stierankovi. Pán Boh vás požehnaj za ochotu.

4. V pôste je pobožnosť Krížovej cesty v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00.

5. V stredu pozývame prvoprijímajúce deti zo ZŠ sv. Jozefa a ZŠ Kpt. Nálepku na katechézu o 16:30 v Past. centre. Aj ostatné prvoprijímajúce deti pozývame na sv. omšu o 17:30 v kostole.

6. Srdečne vás pozývame naFarské spoločenstvo – modlitba (Pôstna kajúca pobožnosť) v streduo 18:15 vofarskom kostole.

7. Spovedáme ako v bežnom týždni - ½ hodiny pred sv. omšami - a vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie

8. Upratovanie kostola má v sobotu ráno po omši skupina č.3.

9. V sakristií môžete zapísať chorých vo vašej domácnosti k svätej spovedi pred Veľkou nocou.

10. Pri bočnom vchode do kostola si môžete vyzdvihnúť tlačivo na 2% z dane za rok 2023 pre OZ Premena a tým podporíte kresťanské hodnoty a aktivity vo farnosti.

11. Ponuku tzv. Extrémnej krížovej cesty, ktorá bude 15.3. 2024 (Bošáca – Trenčín), nájdete na výveske i webe farnosti.

12. Na budúcu nedeľu bude predpísaná zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom.

13. Na budúcu nedeľu bude otvorená Farská knižnica ako zvyčajne.

14. V našej farnosti bude spoločná sv. spoveď v sobotu 23. marca 2024. Rozpis spovedania pred Veľkou nocou v našom dekanáte máte na webe i výveske na nádvorí.

15. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v Bratislave ponúka kandidátom kňazstva ako aj laickým študentom a študentkám magisterské štúdium katolíckej teológie dennou formou. Štúdium prebieha v Kňazskom seminári v Nitre. Záujemci môžu zaslať elektronickú prihlášku na štúdium do 30. apríla 2024 cez uvedenú stránku. Mladí muži, ktorí chcú raz slúžiť Bohu a ľuďom ako kňazi, si podávajú prihlášku i do Kňazského seminára v Nitre na uvedenej stránke.

16. Zápis do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v termíne: 3.4. 2024 streda, 4.4.2024 štvrtok, 5. 4.2024 piatok v priestoroch Spojenej školy sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom. Viac informácií na web stránke školy https://ssjozefnm.edupage.org/ i tu.