Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri februárovej zbierke na reštaurátorské práce v našom kostole sa vyzbierala suma 2.870 €. Vďaka za vašu štedrosť.

2. Dnes je Farská knižnica je otvorená od 10.00 h do 10.50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11.00 h.

3. Dnes bude jarná zbierka na Charitu.

4. V tomto týždni jarných prázdnin nebudú kancelárske hodiny.

5. Spovedáme:½ hodiny pred sv. omšami,vo štvrtok ajod 17.00 h. počas tichej adorácie.

6. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.8.

7. V pôstnom období býva pobožnosť Krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu. Môžete sa nám v sakristii ohlásiť a vybrať si v tabuľke termín, ktorý vám vyhovuje.

8. Milí veriaci, srdečne vás pozývame na farské spoločenstvo – stretnutie s hosťom v stredu 28.2 o 18:15 v pastoračnom centre. Pozvanie prijal vzácny hosť vdp. doc. Juraj Sedláček správca UPC Trenčín. Téma stretnutia bude Kresťan a identita. Všetci ste srdečne pozvaní.

9. V piatok 1. marca o 17.30 sme pozvaní na ekumenické podujatie Svetového dňa modlitieb do evanjel. kostola v NM.

10. Pozývame vás na duchovnú obnovu našej farnosti s komunitou Blahoslavenstiev s názvom „Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta“. Koná sa v sobotu 9.3. 2024, začína o 10.00 h. v pastoračnom centre. Podrobnejšia informácia je na výveske i webe.

11. Pozvanie na Originálne manželské rekolekcie i s kontaktnými údajmi nájdete na výveske i webovej stránke. Budú sa konať 8.3.-10.3. 2024 v Kláštore sestier františkánok v Melčiciach – Lieskovom. Podrobnejšie info u p. Igora Mištinu.

12. Upratovacie skupina č.5 a č.7 potrebujú doplniť členov. Aj ostatné skupiny by uvítali aspoň sporadickú pomoc dobrovoľníkov. Prosíme, aby ste sa prihlásili tí, ktorým leží na srdci náš chrám.

13. Informáciu o súťaži amatérskych filmárov nájdete na výveske i webe.