Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu 11.2. bude februárová zbierka na reštaurátorské práce v našom kostole.

2. V pondelok 12. februára bude stretnutie Duchovnej rodiny pátra Gabriela v kaplnke Školských sestier de Notre Dame. Začne sa svätou omšou o 17.00 h.

3. V utorok 9.30 bude v Bzinciach pod Javorinou rekolekčná omša kňazov NM dekanátu. Srdečne ste pozvaní.

4. Spovedáme: ½ hodiny pred sv. omšami,vo štvrtok ajod 17.00 h. počas tichej adorácie.

5. Popolcovou stredou sa začína Pôstne obdobie. Zaväzuje nás v tento deň prísny pôst: úplné zdržovanie sa mäsitých pokrmov a môžeme sa raz za deň nasýtiť a dvakrát si niečo zajesť. Sv. omše s udeľovaním popolca budú v časoch: 7.00, 17.00,18.30 h.

6. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.7.

7. V pôstnom období bude bývať pobožnosť Krížovej cesty, v piatok o 17.45 a v nedeľu o 15.00. Pozývame spoločenstvá vo farnosti zapojiť sa a viesť krížovú cestu. Môžete sa nám v sakristii alebo na fare ohlásiť a vybrať si termín, ktorý vám vyhovuje.

8. Spoločenstvo Nové Mesto pozýva všetkých v piatok 16.2.2024 na hudobne doprevádzanú svätú omšu a po nej na spoločnú chválovú adoráciu. Všetci ste srdečne vítaní!

9. Na budúcu nedeľu 18.2. – prvú pôstnu nedeľu, bude predpísaná jarná zbierka na Charitu.

10. Budúca nedeľa je tretia v mesiaci, Farská knižnica bude otvorená od 10,00 h do 10,50 h. Ak bude záujem aj po sv. omši o 11,00 h.

11. Od 12.2. – 18.2. prebieha Národný týždeň manželstva. Je tu možnosť pridať sa na Kresťanský Koučing pre manželov bližšie info pre záujemcov na výveske.