Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierke na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy sa v našej farnosti vyzbierala suma:1.773 €. Vďaka za vaše milodary.

2. Spovedáme:½  hodiny pred sv. omšami,vo štvrtok ajod 17.00 h. počas tichej adorácie.

3. V stredu o 18.15 v rámci podujatí farského spoločenstva vás pozývame na večer modlitby vo farskom kostole.

4. Upratovanie kostola má v piatok ráno skupina č.6.

5. Na budúcu nedeľu bude februárová zbierka na reštaurátorské práce v našom kostole.

6. V predajni Tesco NMnV môžete pomôcť OZ Premena vhodením žetónov za nákup v projekte Kvetinová záhrada v NMnV na farskom svahu v bývalej Prepoštskej záhrade. (ešte do 11.2.2024)

7. Stretnutie Ružencového bratstva sa bude konať v sobotu 10.2. po rannej sv. omši v pastoračnom centre.

8. Tu si môžete prečítať Posolstvo Svätého Otca Františka na 32. svetový deň chorých.