Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu je zbierka na katolícke školstvo Trnavskej arcidiecézy. Vlani sa v našej diecéze vyzbierala suma 43.983 € a z týchto financií boli podporené aj stavebné práce na vytvorení nových tried Spojenej školy sv. Jozefa v NM.

2. V prvopiatkovom týždni spovedáme: ráno - ½ hodiny pred rannými sv. omšami, večer - spovedáme od pondelka do piatku od 17.00 h., v sobotu od 18.00.

3. V stredu o 18.15 v rámci podujatí farského spoločenstva vás pozývame na projekciu filmu v pastoračnom centre.

4. Vo štvrtok 17.00 bude tichá adorácia za duchovné povolania.

5. V piatok na Hromnice bude požehnanie sviec, môžete si priniesť aj svoje sviece.

6. V sobotu sa bude pri rannej sv. omši udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla. Bude aj Fatimská pobožnosť po sv. omši, meditatívna modlitba sv. ruženci s vystavenou Sviatosťou Oltárnou.

7. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.5.