Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Spovedáme ½ hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok aj od 17.00 počas adorácie.

2. V stredu 17.1. vás v rámci Farského spoločenstva pozývame na Ekumenické modlitbové stretnutie v našom kostole o 18.00 h. Po stretnutí bude pohostenie - agapé v historickej jedálni prepozitúry.

3. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.2.

4. Na výveske i webe nájdete plagát tém Farského spoločenstva na najbližší polrok.

5. Ohľadne výťažku z Trojkráľového koncertu: Vyzbieralo sa 1650 €.Suma bude rozdelená na dve polovice: prvá bude zaslaná Špeciálnej základnej škole v Novom Meste nad Váhom a druhá polovica (825 €) na opravu fresiek v našom kostole. Organizátori koncertu vám vyslovujú poďakovanie za veľkodušnosť a podporu.

6. Srdečne pozývame na Modlitby otcov dňa 16.1. 2024 o 20:00 do PC.

7. Na výveske i webe nájdete plagát s pozvaním na Farské spoločenstvo, ktoré bude dňa 24.1. 2024 o 18:15 v PC. Téma stretnutia je Kresťan v každodennom živote. Pozvanie prijal programový riaditeľ TV LUX, bývalý diakon pôsobiaci v NM, farár v Abraháme a dobrodruh, Vdp. Ondrej Chrvala. Počas stretnutia sa podeli o svoje zážitky, ako cestoval trabantom na Svetové dni mládeže do Lisabonu.

8. Budúca nedeľa je nedeľou Božieho slova.