Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Spovedáme ½ hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok aj od 17.00 počas adorácie.

2. Upratovanie kostola má v piatok večer skupina č.1.

3. Od 6. januára chodíme požehnávať príbytky. Keďže vianočné obdobie bolo krátke, požehnania domov môžu prebiehať počas celého januára. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii a my sa im ozveme a dohodneme si vhodný termín.

4. Do 2. februára môžeme získavať milosť úplných odpustkov pri návšteve jasličiek v chrámoch františkánskych reholí (napr. Beckov).

5. Na výveske i webe nájdete plagát tém Farského spoločenstva na najbližší polrok.

6. V utorok o 9.30 bude v Trenčianskych Bohuslaviciach rekolekcia - sv. omša kňazov dekanátu. Srdečne pozývame.

7. V stredu 17.30 bude sv. omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

8. V stredu po sv. omši o 18.15 bude v pastoračnom centre Lectio divina, meditatívne uvažovanie nad evanjeliom najbližšej nedele.

9. V piatok bude sv. omša o 18.30 s katechézou pre birmovancov. Prosíme o ich účasť.

10. Spoločenstvo Nové Mesto pozýva všetkých v piatok na hudobne sprevádzanú svätú omšu a po nej na spoločnú chválovú adoráciu. Všetci ste srdečne vítaní!"

11. Stretnutie Ružencového bratstva sa bude konať v sobotu 13.1. 2024 po rannej sv. omši v pastoračnom centre. Zároveň sa budú konať voľby horliteľa ruže.

12. Duchovná bilancia za rok 2023.