Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu 31.12. bude večerná omša už o 17.00 a bude spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roku i so záverečnou bilanciou roka.

2. Pri koledovaní Dobrá novina sa vyzbierala suma 2.834,17 € a bude použitá na pomoc chudobnej Afrike – Keni. Vďaka za vaše milodary.

3. Dnes v noci o 23.30 vás pozývame do farského kostola na adoráciu s Eucharistickým požehnaním na prelome rokov.

4. Zajtra 1.1. bude po sv. omšiach tradičná novoročná ofera.

5. Zajtra 1. januára o 11.00 bude omša za naše mesto a o 16.00 bude omša titulu kaplnky Školských sestier de Notre Dame, hodová omša.

6. V pondelok 1.1. a v sobotu 6.1. sú prikázané sviatky, účasť na sv. omši nás zaväzuje tak ako v nedeľu.

7. Spovedáme v utorok a stredu½ hodiny pred sv. omšami; vo štvrtok od 17.00 počas adorácie; v piatok 10.30-11.30 avečer od 17.00.

8. Počas tohto týždňa kancelárske hodiny nebudú, môžete sa dohodnúť telefonicky.

9. Upratovanie kostola má v piatok ráno skupina č.3.

10. Pozývame vás na benefičný Trojkráľový koncert v sobotu 6.1. 2024 o 16:00 hod. v našom farskom kostole. Predstaví sa špičkový pražský umelecký súbor Musica Bohemica s pásmom európskych kolied so sólistom, naším rodákom, operným spevákom Mariánom Pavlovičom. Všimnite si, prosím, plagát na výveske i webe farnosti.

11. Od 6. januára budeme chodiť požehnávať príbytky. Keďže vianočné obdobie je veľmi krátke, požehnania domov môžu prebiehať počas celého januára. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii a my sa im ozveme a dohodneme si vhodný termín.

12. Pri príležitosti 800 rokov od vytvorenia betlehemských jasličiek sv. Františkom Assiským v Greccio a podľa dekrétu pápeža Františka môžeme do 2. februára získavať milosť úplných odpustkov pri návšteve jasličiek v chrámoch františkánskych reholí (napr. Beckov).

13. Dňa 6. januára 2024 od 13.00 do 16.00 hod. bude podujatie Traja králi na Katarínke. V programe bude aj svätá omša s požehnaním trojkráľovej vody o 14.00 hod., živý betlehem a výstup do veže. Podrobnosti na výveske.

14. Mladí z Komunity Cenacolo Vás pozývajú na Živé jasličky v komunitnom dome na Včelárskej Paseke, v blízkosti obce Kráľová pri Senci 6. januára o 17:00 h. Bližšie informácie na plagáte.