Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes v nedeľu 24.12. je Štedrý deň, sväté omše budú 7.00, 9.00, 11.00 a 16.00. (Sv. omša 18.30 nebude!) Doobeda budú sv. omše zo 4. adventnej nedele. Večer 16.00 bude už vigília, vianočná sv. omša. V noci bude polnočná omša o 24.00 h.

2. Pri zbierke na reštaurátorské práce v našom kostole sa vyzbierala suma: 2.975 €. Pán Boh vás odmeň za vašu štedrosť.

3. Dnes sa budú môcť po všetkých sv. omšiach na nádvorí pred kostolom zapísať záujemcovia, ktorí chcú prijať koledníkov. Koledovanie bude prebiehať 27.12. a 28.12. Na sv. Štefana 26.12. pri sv. omši 11.00 bude požehnanie a vyslanie koledníkov D. noviny.

4. Betlehemské svetlo je pripravené v predsieni kostola.

5. Na Božie narodenie 25.12. bude pri sv. omšiach tradičná farská ofera.

6. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace január a február. Počas sviatkov kancelárske hodiny nebudú, môžete sa dohodnúť telefonicky.

7. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.8.

8. Pozývame vás na Jasličková slávnosť v utorok 26.12. o 14.00 hod. v telocvični Spojenej školy sv. Jozefa. Účinkujú deti MŠ blah. Alexie a žiaci SŠ sv. Jozefa pod vedením Školských sestier de Notre Dame.

9. Pozývame vás na benefičný Trojkráľový koncert v sobotu 6.1. 2024 o 16.00 hod. v našom farskom kostole. Predstaví sa špičkový pražský umelecký súbor Musica Bohemica s pásmom európskych kolied so sólistom, naším rodákom, operným spevákom Mariánom Pavlovičom. Všimnite si, prosím, plagát na výveske i webe farnosti.

10. Od 6. januára budeme chodiť požehnávať príbytky. Keďže vianočné obdobie je veľmi krátke, požehnania domov môžu prebiehať počas celého januára. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii a my sa im ozveme a dohodneme si vhodný termín.

11. V nedeľu 31.12. bude večerná omša už o 17.00 a bude spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roku i so záverečnou bilanciou roka.

12. Pri príležitosti 800 rokov od vytvorenia betlehemských jasličiek sv. Františkom Assiským v Greccio a podľa dekrétu pápeža Františka môžeme do 2. februára získavať milosť úplných odpustkov pri návšteve jasličiek v chrámoch františkánskych reholí. Bratia františkáni z Beckova nás pozývajú, v čase Vianoc 25. a 26.12. je kostol otvorený mimoriadne (8.00-17.00), plagátik je na webe i výveske.