Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes sa začína adventné obdobie.

2. Pokračujeme v zapisovaní úmyslov sv. omší na mesiace december,január a február. Zapisujeme v čase kancelárskych hodín a tiež po sv. omšiach.

3. V sakristii môžete zapísať svojich chorých blízkych na predvianočnú spoveď vo vašich domácnostiach.

4. Dnes bude jesenná zbierka na Charitu.

5. Dnes, v nedeľu 3.12., bude v našom meste podujatie Adventné potulky mestom. Naša farnosť sa zapája programom adventných spevov: 15.00-16.00 detský zbor pri Prepozitúre Panny Márie a 16.00-17.00 Zbor sv. Cecílie – v Pastoračnom centre. A v čase 16.00-17.00 bude adventná organová hudba s videoprojekciou - v našom kostole. Podrobný program je na výveske i webe.

6. Dnes, v nedeľu 3.12.o 15.00, sa v Trenčíne v Piaristickom kostole koná benefičný koncert, ktorý usporaduje Hospic v Trenčíne. Spieva SimaMartausová – Magušinová. Podrobnosti sú na výveske.

7. Srdečne pozývame prvoprijímajúce deti i všetky deti v našej farnosti v stredu6.12. o 17.30 h. na sv. omšu s katechézou o sv. Mikulášovi, samozrejme i s mikulášskymi darčekmi.

8. V stredu 18.30 vás pozývame na Lectio divina, meditatívne uvažovanie nad Božím slovom, stretneme sa v pastoračnom centre.

9. Spovedáme: ½ hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie.

10. V piatok je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše budú o 7.00, 17.00 a 18.30.

11. Na budúcu sobotu 9.12. vás pozývame na rorátnu sv. omšu o 6.00, ktorú bude hudobne sprevádzať náš zbor Schólagregoriána.

12. Upratovanie kostola má v sobotu ránoskupina č.5.

13. Predvianočná spoveď v našej farnosti bude v sobotu 16. decembra. Podrobný rozpis spovedania v celom našom dekanáte nájdete na výveske i webe.

14. Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom (4-ročná forma štúdia) vás pozýva na Deň otvorených dverí 15.12.2023. Hlavný program bude o 10:00 hodine: predstavenie školy, zaujímavé workshopy, prehliadka priestorov, vianočné trhy.