Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Od pondelka začíname zapisovať úmysly sv. omší na mesiace december,január a február. Zapisujeme v čase kancelárskych hodín a tiež po sv. omšiach.

2. V sakristii môžete zapísať svojich chorých blízkych na predvianočnú spoveď vo vašich domácnostiach.

3. Pri novembrovej zbierke na reštaurátorské práce v našom chráme sa vyzbierala suma: 3.081 €. V pokladničke na opravu kostola (pri bočnom vchode ) sa vyzbierala suma: 1.335 €. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Zatiaľ sme na špeciálny účet vložili 63.505 €. Takže sme zaplatili 40 % nášho povinného podielu za reštaurátorské práce.

4. Zajtra, v pondelok 27.11., bude o 18.30 sv. omša jubilanta Vdp. Milana Naďa, nášho vzácneho rodáka, ktorý si pripomína 20 rokov kňazstva. Srdečne vás pozývame na slávnostnú omšu, hudobne sprevádzanú naším Zborom sv. Cecílie.

5. Srdečne vás pozývame na Farské spoločenstvo v stredu 29.11 o 18:15, pozrieme si zaujímavý film, s následnou diskusiou.

6. V prvopiatkovom týždni spovedáme: ráno od 6.30; večer – v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.30, vo štvrtok od 17.00 počas tichej adorácie, v piatok doobeda 10.30-11.30 a večer od 17.00.

7. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.4.

8. Združenie rodičov detí pri Spojenej škole sv. Jozefa, Vás pozýva na výrobu a požehnanie adventných vencov v sobotu 2.12. od 14:00 do 16:00 hod v telocvični školy, je potrebné si priniesť korpus, sviečky, zelené vetvičky...

9. Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na charitu. Pred sv. omšami budeme požehnávať adventné vence.

10. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach 9.00 a 11.00 sa nám prihovorí páter Bruno a predstaví nám prácu Rádia Mária. Niektoré sv. omše v tomto týždni budú prenášané týmto rádiom.

11. Na 1. adventnú nedeľu pri sv. omši 11.00 bude obrad uvedenia nových mimoriadnych rozdávateľov Eucharistie v našej farnosti.

12. Na budúcu nedeľu 3.12. bude v našom meste podujatie Adventné potulky mestom. Naša farnosť sa zapája programom adventných spevov: 15.00-16.00 detský zbor pri prepozitúre Panny Márie a 16.00-17.00 Zbor sv. Cecílie – v Pastoračnom centre. A v čase 16.00-17.00 bude adventná organová hudba s videoprojekciou - v našom kostole. Podrobný program je na výveske i tu.

13. Predvianočná spoveď v našej farnosti bude v sobotu 16. decembra. Podrobný rozpis spovedania v celom našom dekanáte nájdete na výveske i webe.

14. Pozvanie na podujatie prijímania karmelitánskeho škapuliara 8.12. v Trenčíne máte na výveske.

15. Gymnázium sv. Jozefa, Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom –(4-ročná forma štúdia) vás pozýva na Deň otvorených dverí 15.12.2023 - hlavný program bude o 10:00 hodine - predstavenie školy, zaujímavé workshopy, prehliadka priestorov, vianočné trhy.

16. V Utorok 28.11. z technických príčin nebude kancelária otvorená.