Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Z našej farnosti pôjdeme autobusom na otvorenie Trnavskej novény zajtra, v pondelok 13.11., kazateľom bude apoštolský nuncius – veľvyslanec Vatikánu na Slovensku – J. E. Mons. Nicola Girasoli. Odchod autobusu o 16.00 spod kostola (od tržnice). Prihlásiť sa môžete v sakristii, sú voľné miesta. Poďme si vyprosiť požehnanie a ochranu pred milostivým slziacim obrazom Trnavskej Panny Márie.

2. Na výveske i webovej stránke máte plagát s podrobným programom celej Trnavskej novény 2023.

3. Spovedáme ½ hodiny pred sv. omšami, vo štvrtok aj od 17.00 počas adorácie.

4. V stredu po večernej sv. omši o 18.15 bude v kostole stretnutie Farského spoločenstva, pozývame vás na modlitbu Taizé pred eucharistiou.

5. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.2.

6. Na budúcu nedeľu bude novembrová zbierka na reštaurátorské práce v našom chráme.