Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Pri zbierka na misie sa vyzbierala suma: 2.695 €.   Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

2. Dnes bude októbrová zbierka na reštaurátorské práce v našom chráme.

3. Spovedáme takto: ráno vždy od 6.30;  v pondelok a utorok od 17.00, v stredu sa nespovedá, vo štvrtok od 17.00 počas adorácie, v piatok 10.30-11.30 a od 17.00, v sobotu od 17.30.

4. V tomto týždni budú kancelárske hodiny iba v piatok.

5. V stredu je prikázaný sviatok Všetkých Svätých, omše sú tak ako v nedeľu.

6. V stredu 1. novembra o 15.00 budena mestskom cintoríne pri kríži Dušičková pobožnosť. Pozývame vás.

7. Na Dušičky vo štvrtok sú pridané sv. omše, okrem bežných 7.00 a 18.30 budú omše aj 11.00 a 17.00.

8. Úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci môžeme získať za týchto podmienok: v čase od 1.11. do 8.11. treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých, a tiež splniť bežné podmienky (sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov. Stačí jedna svätá spoveď v tomto období. )

9. V piatok pri večernej sv. omši 18.30 bude katechéza birmovancov. Žiadame všetkých o účasť. Vpredu budú pre nich vyhradené lavice oproti ambóne, kde budú sedieť ako skupina.

10. V sobotu po rannej sv. omši vás pozývame na pobožnosť Fatimskej soboty.

11. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.8.

12. Na výveske i webovej stránke máte plagát s podrobným programom Trnavskej novény 2023.