Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes bude zbierka na misie. Bude venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

2. Spovedáme ½ h. pred omšami, vo štvrtok od 17.00 počas adorácie.

3. Srdečne vás pozývame na Farské spoločenstvo, v stredu 25.10. po večernej  omši o 18.15 v PC, na programe je téma – stretnutie so vzácnym hosťom, Ivanom Ružičkom, sekretárom KBS.

4. Vo štvrtok máme výročnú celodennú farskú poklonu. Vzadu v kostole na stolíku je listina, kam sa môžete zapísať na službu - poklonu pred Sviatosťou.

5. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.7.

6. V piatok od 13.30 do 17.00 srdečne pozývame deti do Klubu detí v PC.

7. V piatok 27.10. ideme autobusom na podujatie - evanjelizačný večer Godzone do Bratislavy (Incheba Expo Aréna). Odchod autobusu o 16.00 hod. od tržnice spod kostola. Máme voľné miesta, prihlásiť sa môžete dnes v sakristii kostola alebo telefonicky.

8. Zo soboty na nedeľu sa bude meniť čas na zimný. Hodinovú ručičku si posunieme o jednu hodinu naspäť.

9. Na budúcu nedeľu bude októbrová zbierka na reštaurátorské práce v našom chráme. Po platbe poslednej faktúry je na farskom účte pre reštaurátorské práce suma: 34.600 €. V kostolnej pokladničke na tento cieľ ste prispeli sumou: 780 €. Ďakujeme aj darcovi - rodine, ktorá v uplynulom mesiaci venovala sumu 10.000 € na veľkú fresku.

10. Na výveske i webovej stránke máte plagát s podrobným programom Trnavskej novény 2023.

11. Diecézne centrum mládeže Archa pozýva na Arcidiecézny florbalový turnaj, ktorý sa uskutoční 28.10. v Hlohovci. Bližšie informácie záujemci nájdu na facebookovom profile Diecézne centrum mládeže Archa alebo telefonicky na 0915 877 534.

12. Pozývame vás k modlitbe sv. ruženca 40 minút pred sv. omšami.