Kostol Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad Váhom

1. Dnes je Farská knižnica otvorená 10.00-10.50 h. a aj po 12.00

2. Spovedáme ½ h. pred omšami, vo štvrtok od 17.00 počas adorácie.

3. Srdečne pozývame na Modlitby otcov, ktoré sa budú konať v utorok 17.10. o 20:00 v PC. Všetci sú srdečne vítaní.

4. V stredu 18.10. pozývame všetky deti našej farnosti ako aj rodiny prvoprijímajúcich zapojiť sa do modlitbovej akcie Milión detí sa modlí ruženec. Modlitbu sv. ruženca začneme o 16:50 hod. Potom o 17:30 hod. bude svätá omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti. Na výveske sú presné dátumy svätých omší s katechézami pre deti. Prosíme rodičov aby si ich pozreli. 

5. Srdečne vás pozývame na Farské spoločenstvo,v stredu 18.10. po večernej  omši cca.o 18:15 v kostole, na programe je: modlitba - meditatívny biblický ruženec pred Sviatosťou oltárnou.

6. Upratovanie kostola má v piatokráno skupina č.6.

7. V piatok od 13.30 do 17.00 srdečne pozývame deti do Klubu detí v pc.

8. V piatok 20. októbra o 17.00 bude v pastoračnom centre prvé stretnutie birmovancov. Prosíme všetkých o účasť. Potom v piatok 27.10. večer bude v rámci birmovnej prípravy výjazd na podujatie Godzone v Bratislave. Podrobnejšiu info dostanú do mailu.

9. Spoločenstvo Nové Mesto pozýva všetkých v piatok na hudobne sprevádzanú svätú omšu a po nej na večer modlitieb chvál. Hosťami budú mladí zo spoločenstva Južania z Trenčína. Všetci ste srdečne vítaní.

10. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Bude venovaná farnostiam a diecézam v africkom Benine. Svojím príspevkom dávate chudobným nádej a pomáhate im žiť lepší život. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.

11. Zo SSV prišli kalendáre a podielové knihy. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po omšiach. Členský príspevok na nasledujúci rok je 10 €.

12. Začíname kurz prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krst, birmovanie, sv. prijímanie). Posledná možnosť prihlásiť sa je dnes.

13.  Mesiac október je venovaný modlitbe ruženca. Pozývame vás k modlitbe 40 minút pred sv. omšami. Zároveň prosíme tých, čo sa predmodlievajú, aby použili prenosný mikrofón zo sakristie.